Ekopan DM d.o.o. Centralno grejanje

Naslovna strana > Proizvodi > Serija 7


eBloc™ Serija 7

Nova eBloc Serija 7


Kompaktni električni kotlovi Serije 7 odlikuju se tehničkim i tehnološkim kvalitetom, ekonomičnošću, skladnim i modernim dizajnom i ekološkim karakteristikama. Reputaciju pouzdanog partnera Vašeg doma obezbeđuju garancije kvaliteta ugrađenih komponenti i jednostavnost upotrebe. Komforno rešenje grejanja!

Serija 7 obuhvata modele:
GRP24.7 - ukupne snage 24kW sa mogućnošću zagrevanja do 180 m² (h=2,6m, izolovan objekat) sa PowerStep regulacijom u odnosu 8:8:8 kW GRP18.7 - snage 18kW sa mogućnošću zagrevanja do 140 m² sa PowerStep regulacijom u odnosu 6:6:6 kW GRP15.7 - 15kW sa snagom grejanja do 115 m² u odnosu 6:6:3 kW GRP12.7 - 12kW do 90 m² u odnosu 6:3:3 GRP09.7 - 9kW do 65 m² sa 3:3:3

Kvalitet

1 | Ugrađeni kontaktori su pouzdani i zaslužni za tihi rad Serije 7 Schrack, Austrija
2 | Cirkulaciona pumpa poznatog danskog proizvodača Grundfos
3 | Hidrotermička oprema Caleffi, Italija

Najbolje od svetskih proizvođača sadržano u novoj Seriji 7. Sertifikovane komponente poznatih proizvođača omogućuju dug vek bezbedne i ekonomične eksploatacije. Uređaj je opremljen osnovnim i dodatnim elementima za kompletan sistem kotlarnice centralnog grejanja. Potpuno automatizovani rad uređaja doprinosi kvalitetnom načinu grejanja bez ekološki štetnih zagađenja.

Kvalitet

Jednostavan pristup do vitalnih komponenti pomaže Vam da održavanje pumpe i ekspanzione posude obavite efikasno. Inventivnim rešenjem demontaže prednjeg poklopca sve intervencije su olakšane.

1 | Ekspanziona posuda V=12l [Varem, Italija]
2 | Cirkulaciona pumpa 60W [Grundfos, Danska]
3 | Savršeno tihi kontaktori [Schrack, Austrija]
4 | Priključak napojni i povratni sa donje strane DN25 za centralno grejanje
5 | Termička izolacija
6 | Kazan sa potopljenim grejačima zapremine 16,8l
7 | Gornji napojni i povratni vod za grejanje DN25
8 | Ventil sigurnosti 3bar [Caleffi, Italija]
9 | Odvazdušni automatski ventil [Caleffi, Italija]

Tehnicki detalji

Uživajte u tišini.
Novo rešenje kompenzacije vibracija i Schrack® kontaktori garantuju da ćete uživati u tihom radu uređaja.

Tehnicki detalji

PowerStep.
Sistem kontrole snage sa trostepenim automatskim upravljanjem. Štedi energiju i ravnomernije raspoređuje električno opterećenje instalacija.

Tehnicki detalji

Jednostavno instaliranje.
Sistem dvostranih priključaka na instalaciju grejanja olakšava izbor lokacije montaže uređaja uz jednostavnu izradu gornjeg ili donjeg radijatorskog razvoda.

Tehnicki detalji

Informacije na dlanu.
Displej sa prikazom stanja vitalnih funkcija čini da jednostavno pratite rad svog uređaja.

Tehnicki detalji

Kontrolisan rad pumpe.
Opciono ugrađeni termostat upravlja radom pumpe, tako da više nema potrebe za stalnim radom ili ručnom kontrolom.

© 2006-2010 Ekopan D.M. d.o.o. Marketing