Ekopan DM d.o.o. Centralno grejanje

Naslovna strana > Naručivanje


Naručivanje proizvoda

1. Izaberite proizvod

Proizvod: Izaberi

Izjava o privatnosti podataka:

Ekopan D.M. d.o.o. Niš, Srbija, izjavljuje da će sve prikupljene podatke kroz ovaj internet sajt čuvati u skladu sa dobrom poslovnom etikom i da neće ni po koju cenu ovakve podatke davati trećim licima na uvid, osim ukoliko je u poslovni proces uključeno treće lice (npr. Ekspres dostava) određeni podaci poput imena i prezimena, adrese, broja telefona i sl. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u zaštićenim digitalnim bazama podataka. Mogu biti trajno čuvani.

© 2006-2012 Ekopan D.M. d.o.o. Marketing